Välkommen att beställa ditt Kusträddarpaket

Från kust till kust kan vi hindra skräp från att hamna i havet, en påse i taget. Ju fler vi blir, desto större skillnad kan vi göra.